Lionsprisen 2022

Lionsprisen 2022

Publisert av Lars Olav Renslo den 31.05.22.

Nesbyen Lions Club deler hvert år ut pris til en innbygger eller organisasjon i kommunen som har gjort en fortjenestefull frivillig innsatts for andre.

I forbindelse med arrangementet som avvikles hver 17. mai på barneskolen, ble Svein Erik Ruud tildelt Lionsprisen 2021 for sin store innsats for Nesbyen skolekorps gjennom flere tiår.

Svein Erik Ruud flyttet til Nesbyen på slutten av 1970-tallet. Gjennom store deler av 1980-tallet var han dirigent for skolekorpset. Etter noen års pause kom han tilbake til skolekorpset, og har siden fortsatt som instruktør på messing-instrument på frivillig basis.

Hver mandag gjennom hele skoleåret stiller Svein Erik opp på øvinger for bygdas yngste korpsspillere.

Bjørn Gulbrandsen