Mitt valg 2021

Mitt valg 2021

Publisert av Lars Olav Renslo den 01.01.22.

MITT VALG er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Programmet er implementert i over 100 land og oversatt til 50 ulike språk.

Takket være Lions Norge og de lokale klubbene har mer en 80.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre blitt kurset i hvordan de kan styrke barn og unges psykiske helse og bidra til økt livskvalitet. Med midler fra Lions Røde Fjær og fra Helsedirektoratet har vi videreutviklet og oppdatert alle våre programmer slik at de ivaretar vår kultur, våre lovverk og planer. 

Lions Club Nesbyen og Nesbyen kommune har inngått et samarbeid som første kommunen i Hallingdal der Mitt valg blir et verktøy barnehagene kan bruke.

35 ansatte i de fire barnehagene i Nesbyen var samlet til felles planleggingsdag den 22. november.

Engasjerte og motiverte ansatte ble kurset i MITT VALG av instruktør Heidi Helgesen.

Det som er målet ved å kurse alle i barnehagene, gjør at de får en felles plattform å jobbe ut fra, et verktøy å jobbe etter, bli bedre skolert i jobben og får noen hjelpemidler i den daglige driften.

Dette er et ledd for å oppfylle barnehagens rammeplan.

Hva MITT VALG er?

MITT VALG er et program i sosial og emosjonell læring (SEL) som bygger livsmestring og en god psykisk helse.

MITT VALG er et kompetansebyggende program som, ved systematisk bruk over tid, bidrar til å gi barn og unge trygghet, ferdigheter og kompetanse til å ta gode, selvstendige valg og til å samhandle med andre.

MITT VALG forebygger mobbing og ekskludering og bygger en god psykisk helse. MITT VALG er et Lionsprogram